Κόσμος 42 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 492
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.659 (19.63 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.275
Χωριά βαρβάρων: 2.384
Χωριά με bonus: 873
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 200 ημέρες
Χρήστες on-line: 18
Αριθμός μηνυμάτων: 52.320 (106.34 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 10.403 (21.14 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.775 (3.61 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 816 (1.66 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 56
Αριθμός παικτών σε φυλές: 242
Συνολικοί πόντοι: 64.565.073 (131.230 ανά παίκτη, 6.684 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.174.740.274
 • 1.457.727.458
 • 1.110.765.680
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 16,293 εκατ.
 • 6,288 εκατ.
 • 13,995 εκατ.
 • 11,470 εκατ.
 • 1,770 εκατ.
 • 6,655 εκατ.
 • 235.015
 • 3,882 εκατ.
 • 723.488
 • 145.615
 • 823
 • 1.923
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 33116
 • 12780
 • 28445
 • 23314
 • 3598
 • 13527
 • 478
 • 7890
 • 1471
 • 296
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1687
 • 651
 • 1449
 • 1188
 • 183
 • 689
 • 24
 • 402
 • 75
 • 15
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: kosmos
Η νεότερη φυλή: cssgvb

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 21:10