Κόσμος 42 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 391
Συνολικός αριθμός χωριών: 10.015 (25.61 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.033
Χωριά βαρβάρων: 1.982
Χωριά με bonus: 894
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 232 ημέρες
Χρήστες on-line: 14
Αριθμός μηνυμάτων: 46.246 (118.28 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 10.606 (27.13 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.687 (6.87 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 899 (2.30 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 41
Αριθμός παικτών σε φυλές: 219
Συνολικοί πόντοι: 73.068.305 (186.875 ανά παίκτη, 7.296 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.332.496.548
 • 1.516.067.481
 • 1.349.992.615
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 16,722 εκατ.
 • 6,142 εκατ.
 • 19,952 εκατ.
 • 11,617 εκατ.
 • 1,678 εκατ.
 • 9,584 εκατ.
 • 280.956
 • 4,348 εκατ.
 • 1,018 εκατ.
 • 162.814
 • 746
 • 1.664
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 42766
 • 15708
 • 51028
 • 29711
 • 4293
 • 24512
 • 719
 • 11121
 • 2605
 • 416
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1670
 • 613
 • 1992
 • 1160
 • 168
 • 957
 • 28
 • 434
 • 102
 • 16
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: troumpakas
Η νεότερη φυλή: D.W.

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 14:01