Κόσμος 42 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 595
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.197 (15.46 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.622
Χωριά βαρβάρων: 1.575
Χωριά με bonus: 832
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 166 ημέρες
Χρήστες on-line: 15
Αριθμός μηνυμάτων: 74.295 (124.87 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 17.432 (29.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 49.198 (82.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 4.701 (7.90 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 62
Αριθμός παικτών σε φυλές: 323
Συνολικοί πόντοι: 63.252.328 (106.306 ανά παίκτη, 6.877 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 823.560.937
 • 728.525.346
 • 1.178.447.592
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 18,812 εκατ.
 • 9,122 εκατ.
 • 14,476 εκατ.
 • 12,722 εκατ.
 • 1,685 εκατ.
 • 6,869 εκατ.
 • 191.605
 • 4,209 εκατ.
 • 770.511
 • 198.447
 • 1.030
 • 2.572
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 31616
 • 15330
 • 24329
 • 21382
 • 2832
 • 11544
 • 322
 • 7073
 • 1295
 • 334
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2045
 • 992
 • 1574
 • 1383
 • 183
 • 747
 • 21
 • 458
 • 84
 • 22
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: klarinogampros2
Νεότερη φυλή: NOVUS

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 03:19