Κόσμος 42 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 286
Συνολικός αριθμός χωριών: 10.517 (36.77 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.711
Χωριά βαρβάρων: 1.806
Χωριά με bonus: 936
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 294 ημέρες
Χρήστες on-line: 11
Αριθμός μηνυμάτων: 30.554 (106.83 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 9.050 (31.64 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.424 (4.98 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 924 (3.23 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 26
Αριθμός παικτών σε φυλές: 161
Συνολικοί πόντοι: 80.456.896 (281.318 ανά παίκτη, 7.650 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.718.214.004
 • 1.646.632.449
 • 1.761.880.320
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 14,848 εκατ.
 • 5,493 εκατ.
 • 24,340 εκατ.
 • 10,411 εκατ.
 • 1,627 εκατ.
 • 11,033 εκατ.
 • 441.159
 • 3,906 εκατ.
 • 1,269 εκατ.
 • 176.074
 • 627
 • 2.165
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 51915
 • 19208
 • 85104
 • 36401
 • 5689
 • 38576
 • 1543
 • 13658
 • 4439
 • 616
 • 2
 • 8
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1412
 • 522
 • 2314
 • 990
 • 155
 • 1049
 • 42
 • 371
 • 121
 • 17
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: nikts
Η νεότερη φυλή: 123

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων σήμερα στις 23:33